05.01.2021.

Projekt "Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025"

Projekt
Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2019. godine započela provedbu Projekta "Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025". Cilj Projekta kroz ulaganje usmjereno u primjenu normi ISO 14001 i ISO 17025, jest dostići razinu standarda kvalitete sustava upravljanja i povećanje sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime će se pridonijeti povjerenju kupaca i osigurati potrebni preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.


Više o projektu:


Naziv projekta:
Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025

Kratki opis projekta:
Omega software d.o.o. je poduzeće koje od 2001. godine posluje u djelatnosti računalnog programiranja, a 2015. godine je, s ciljem disperzije rizika i širenja poslovanja, pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
Poduzeće se 2019. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)“ s projektom „Uvođenje sustava upravljanja ISO 14001 i ISO 17025“.
Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2019. godine započela provedbu Projekta. Cilj Projekta kroz ulaganje usmjereno u primjenu normi ISO 14001 i ISO 17025, jest dostići razinu standarda kvalitete sustava upravljanja i povećanje sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime će se pridonijeti povjerenju kupaca i osigurati potrebni preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Svrha Projekta društva Omega software je kroz ulaganje usmjereno u primjenu normi ISO 14001 i ISO 17025, dostići razinu standarda kvalitete sustava upravljanja i povećanje sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime će se pridonijeti povjerenju kupaca i osigurati potrebni preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projektom će Prijavitelj riješiti problem neposjedovanja akreditacije ispitnog svjetlometrijskog laboratorija, čime se dokazuje da je stručno i tehnički osposobljen za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima te nesukladnosti proizvodnog procesa sa zahtjevima upravljanja okolišem, što će mu olakšati plasman proizvoda i usluga na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 105.530,00

Ukupni prihvatljivi troškovi (u HRK): 92,530,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 60.144,50

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 03.09.2019. – 03.04.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Šušnja

e-mail: info@omega-software.hr

tel: tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.