06.04.2020.

Projekt "Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X"

Projekt

Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2019. godine započela provedbu Projekta "Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X". Cilj Projekta je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za osam novorazvijenih proizvoda LEDA rasvjetnih tijela generacije X osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća.
 

Više informacija o projektu:


Naziv projekta:
Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X

Kratki opis projekta:
Omega software d.o.o. je poduzeće koje od 2001. godine posluje u djelatnosti računalnog programiranja, a 2015. godine je, s ciljem disperzije rizika i širenja poslovanja, pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
Poduzeće se 2019. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ s projektom „Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X“.
Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2019. godine započela provedbu Projekta. Cilj Projekta je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za osam novorazvijenih proizvoda LEDA rasvjetnih tijela generacije X osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Svrha Projekta društva Omega software je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje certifikata za osam novorazvijenih proizvoda LEDA rasvjetnih tijela generacije X osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu te povećati ukupnu konkurentnost poduzeća. Projektom će Prijavitelj riješiti problem potrebnog usklađivanja proizvoda s normativnim zahtjevima tržišta EU-a, što će mu omogućiti plasman proizvoda na tržište, odnosno u konačnici ojačati njegovu konkurentnost.
Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 966.455,00
Ukupni prihvatljivi troškovi (u HRK): 945.955,00
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 614.870,75
Razdoblje provedbe projekta (od- do): 10.5.2019. – 10.08.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Kristina Gaća
e-mail: kristina.gaca@omega-software.hr
tel: +385 1 6659 780
Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/
Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.